Vztah je krásný dar a každé setkání s jiným člověkem je příležitost, jak poznat sám sebe.

Váš emocionální postoj při kontaktu, ať s lidskou bytostí nebo zvířetem, vás v tu chvíli provede tím,
co se máte naučit a pochopit, abyste se stal(-a) uvědomělejší a láskyplnější bytostí.

Každý vztah (partnerský, rodičovský, bratrský a sesterský, pracovní, sociální) vás tedy něčemu učí.

To co vás zlobí Vám ukazuje na co se máte ve svém nitru zaměřit, zpracovat a vyřešit.

 


 

Pomalí lidé vás učí trpělivosti.
Rozzlobení vás učí vyrovnanosti a klidu.
Urážliví vás učí sebeúctě.
Citově uzavření vás učí bezpodmínečné Lásce.
Neupřímní vás učí poctivosti.
Zatvrzelí vás učí pružnosti.
Vyděšení vás učí odvaze.

A co učíte druhé lidi Vy?