Terapie čistou existencí – Beinit je kvantovou opravovací technikou, která vyčistí negativní emoce v přítomnosti pomocí čistého bytí a obnoví tok energie tak, aby se tělo mohlo začít úspěšně regenerovat.

Be-in-it (čti [bínyt]) v překladu znamená “buď v tom”. Tím je myšleno být v tom čistém stavu bytí. Když se provádí tato technika, tak se tomu říká, že se “bínytuje”.

Dnes už se ví, že většinu tělesných nemocí způsobují myšlenky a emoce. Myšlenky totiž vyvolají určitou emoci, která má sílu změnit prostředí v místě, kde je mysl zastavená v těle. Toto dlouhodobé působení potom mění kvalitu hmoty v daném místě těla a dochází k poškozování buněk nebo k jejich nepřirozenému způsobu chování a růstu.

Beinit se děje v různých vrstvách podle stavu nemoci:

 • mentální (informační) vrstva
  • čištění a oprava informací u chronických záležitostí
  • klient provádí sám ve své mysli, já jsem průvodce
 • emocionální vrstva
  • čištění a oprava emocí u akutních záležitostí
  • čištění a oprava emocí u chronických záležitostí
  • klient provádí sám ve svém těle, já jsem průvodce
 • energetická (světelná) vrstva
  • čištění a oprava energií ve světelném těle
  • tuto část provádím já, klient pouze přijímá světlo
 • časová vrstva  (růst a změny)
  • po čištění a opravě začne proudit pozitivní energie a tělo se začne měnit
  • pokaždé říkám: „I dítě potřebuje k narození 9 měsíců, buďte trpěliví pro uzdravení.“
  • někdy je nutné vyčistit a projít ještě minulý život – regresní terapie
 • hmotná vrstva (fyzické tělo)
  • tato část se změní automaticky za pomocí vašeho vnitřního léčitele (regenerace)
 • duchovní vrstva (víra a zkušenosti)
  • jedná se o zdravotní stav ve světelném těle
  • tato část se stane automaticky za pomocí vašeho vnitřního léčitele (Vyšší Já, světelné tělo)

Platí rovnice: informace + energie + čas = hmota a duch.

Je nutné opravit tok energie a zdroj informace pro návrat ke stavu zdraví. Po jejich vyčištění a opravě začne do daného místa proudit pozitivní energie a ta sama o sobě působí pozitivní změny.

Beinit se používá na všechny tělesné nemoci. Touto technikou je možné řešit i různé negativní emocionální stavy (strach, úzkost, hněv, vztek, lítost, smutek, vina, fobie, nízké sebevědomí, sebehodnota, sebeláska, lpění apod.).


Rozvoj osobnosti

40,00 60,00 

Pokud nejste rozhodnutý/á pro konkrétní službu, tak není potřeba to nijak předem řešit. Stačí, když mi na začátku videohovoru řeknete, co se děje ve vašem životě. V ten okamžik potom vyberu tu nejvhodnější službu, která vám nejrychleji a spolehlivě zabere, protože změní váš život tak, jak potřebujete.

Vyčistit