Ve Vašem podvědomí je uložena spousta informací, zkušeností, zážitků, Vaše hodnoty, postoje, názory, pocity a mnoho dalšího. V případě, že je něco v nesouladu s vědomím, tak vykazujete nekongruentní chování.

Kongruence je stav osobnosti, kdy chování jedince je v souladu s jeho sebepojetím. Slovo kongruence pochází z latiny a znamená shoda.

Je možné si s Vaším podvědomím popovídat pomocí různých symbolů, věcí a situací. Vaše podvědomí Vám rádo ty informace předá do vědomí, když je o to požádáte.


Jak taková komunikace probíhá:

  • Řekneme si na vědomé úrovni, co potřebujete zjistit a proč.
  • Zavřete oči a já Vás provedu cestou do podvědomí, uděláme s ním rozhovor přes symboly a situace.
  • Pomocí otázek, které Vašemu podvědomí položím získáte informaci, kterou potřebujete.
  • Následně to na vědomé úrovni rozebereme a v případě, že bude potřeba, tak to pomocí terapeutické techniky uvedeme zpět do souladu (kongruentního stavu).

Rozvoj osobnosti

40,00 60,00 

Pokud nejste rozhodnutý/á pro konkrétní službu, tak není potřeba to nijak předem řešit. Stačí, když mi na začátku videohovoru řeknete, co se děje ve vašem životě. V ten okamžik potom vyberu tu nejvhodnější službu, která vám nejrychleji a spolehlivě zabere, protože změní váš život tak, jak potřebujete.

Vyčistit