Jaká je Vaše základní životní lekce?

Jaká je Vaše základní životní lekce?

Test je z knihy: 12 základních duchovních pravidel, autor: Steve Rother
V 60-ti otázkách se testuje 12 životních lekcí a z každé lekce je položeno 5 otázek.

Jsou to tyto životní lekce: Přijetí, Přizpůsobení, Bytí, Dobročinnost, Komunikace,
Tvořivost, Vyhraněnost, Celistvost, Láska, Důvěra, Pravda, Laskavost.


1. Neměl(-a) jste štěstí v lásce?


2. Ztrácíte se ve vztazích, příliš se snažíte, někdy ignorujete co je naprosto zřejmé?


3. Máte široké srdce a lásku na rozdávání?


4. Když Váš vztah skončí, často zůstanete s bývalým/bývalou partnerem/partnerkou v přátelském vztahu?


5. Myslíte si, že většina Vašich životních problémů je spojena s milostnými vztahy?


6. Shromažďujete informace, hledáte venku potvrzení toho, co vnitřně víte?


7. Máte vnitřní hlas, který Vás častěji upozorní na fakt, že se něco neslučuje s Vaší vnitřní pravdou než, že se to s ní slučuje?


8. Jste nebo jste byl(-a) pevně přesvědčen(-a), že jste bezcenný(-á), nebo že jste ve srovnání s ostatními méněcenný(-á)?


9. Ačkoliv to často popíráte, jste přirozený učitel a ostatní se na Vás obracejí kvůli informacím?


10. Máte nebo jste měl(-a) někdy životní události, které Vám poskytli výjimečnou příležitost stát si za svým, i když Váš názor byl v rozporu s všeobecným přesvědčením?


11. Máte nebo jste měl(-a) velké kreativní schopnosti a současně i potíže s penězi?


12. Tvoříte skrze ostatní? Např. žena tvoří skrze úspěšného muže, kamaráda, atd. Šedá eminence, paní Kolombová.


13. Byla jste perfekcionista(-ka), zejména když Vám bylo mezi 4 – 12 lety?


14. Jste velmi bystrá osobnost, kterou má skoro každý rád?


15. Povznesl(-a) jste svůj kreativní talent, dokážete tvořit umění, hudbu, literaturu, nebo jste dobrý ve sportu či prostě rád(-a) vytváříte životní situace z ničeho, a přesto nedokážete vnímat svou tvůrčí práci?


16. Jste nebo byl(-a) jste na něčem závislý(-á) nebo trpíte/trpěl(-a) jste nutkavou potřebou něco opakovaně dělat?


17. Cítíte nebo jste cítil(-a) neúplnost a hledáte něco, co byste si mohl(-a) k sobě přidat?


18. Usilujete o úspěch a jen zřídkakdy se zklidníte a užíváte si života?


19. Vaše chování signalizuje potřebu přidávat k sobě něco z vnějšku, aby jste se cítil(-a) celistvý/celistvá?


20. Jste nebo byl(-a) jste hledač pátrající po věci, která by způsobila, že Váš život bude dokonalý?


21. Máte či měl(-a) jste potíže s vnímám vlastní ceny?


22. Prožil(-a) jste významnou událost, která měla devastující vliv na okolnosti ve Vašem životě?


23. Máte nebo jste měl(-a) velké problémy přijímat od ostatních peníze, lásku či komplimenty?


24. Prožil(-a) jste nadprůměrné množství situací, kdy jste se dostával(-a) do role oběti, a možná si už na tento stav dokonce zvykl(-a)?


25. Vyjadřujete pochybnosti o svých schopnostech?


26. Usilujete o informace z vyšší perspektivy, více Vás zajímá abstraktní využití nějakého objektu než jeho pozemské, národní, místní či individuální využití?


27. Žijete v harmonii s přírodou? Máte pocit, jako by tráva po níž kráčíte lépe rostla?


28. Jste nebo se snažíte žít v jednotě se všemi věcmi, ať se nacházejí kdekoliv, a jednat v souladu s nimi, a to až do té míry, že odcizujete ostatním?


29. Nudíte se s lidmi, kteří se vypořádávají s běžnými životními pravidly, lekcemi a situacemi?


30. Pokoušíte se předávat druhým to, co víte, ale jste tak vepředu před ostatními, že Vás nechápou?


31. Prožil(-a) jste nadprůměrné množství situací, kdy jste se musel(-a) přizpůsobit většině či jít s hlavním proudem?


32. Máte nebo jste měl(-a) problém zvyknout si na změny?


33. Zažil(-a) jste nebo zažíváte neobvyklé události či situace, které Vás donutily k velké životní změně?


34. Je/bylo Vám příjemné udržovat věci ve stavu, v jakém aktuálně jsou, a za každou cenu se vyhýbáte změně?


35. Vedete život podle určitých pravidel či systému včetně toho, že vše označujete příhodnými nálepkami (škatulkování)?


36. Poddal(-a) jste se něčemu, nějaké situaci? (Např. smrti či emocionálnímu vydírání.)


37. Přitahujete k sobě lidi, kteří Vás trápí?


38. Myslíte si, že všichni ostatní svedou věci, které Vy nedokážete?


39. Obvňujete negativní události z toho, že zapříčinili určité vnější nekontrolovatelné okolnosti?


40. Nerad(-a) riskujete ve vztahu ke svým tvůrčím schopnostem?


41. Myslíte na všechny ostatní dříve než na sebe?


42. Máte nebo jste měl/a životní šablonu (vzorec), kvůli níž si k sobě přitahujete do života manipulátory?


43. Je pro Vás těžké říkat slovo NE?


44. Vstřebáváte do sebe pocity, emoce či myšlenky ostatních a považujete je za své a máte často potíže v rušných a přeplněných prostorech, kde se mísí příliš mnoho vypjaté energie?


45. Máte nebo jste měl(-a) velmi přísné rodiče či opatrovníky? (Mohl(-a) jste být ovládán i skrze jejich nemoc.)


46. Máte problémy ve vztazích s ostatními nebo se cítíte nepochopen(-á)?


47. Jste uzavřený(-á), protože Vám nikdo nerozumí anebo ten pocit kompenzujete tím, že se snažíte jít kupředu příliš razantně?


48. Stěžujete si, že Vás ostatní často nechápou nebo Vás špatně přijímají?


49. Máte nebo jste měl(-a) nadprůměrné potíže ve všech druzích vztahů?


50. Druzí lidé Vás považují za sobeckou osobu?


51. Říkáte raději druhým to, co si myslíte, než to co skutečně cítíte?


52. Dokud neochladnou emotivní události, tak máte sklon schovávat hlavu do písku jako pštros? Předstíráte, že se Vás ty věci netýkají?


53. Zřídkakdy říkáte lidem, že je máte rád(-a) i když tomu tak skutečně je?


54. Jste výjimečně dobrý(-á) v komunikaci v dalších oblastech než je partnerství? Např. v práci.


55. Když dojde k emocionální konfrontaci, prohlašujete ji obvykle za selhání té druhé osoby?


56. Věříte svým vlastním lžím a výmyslům?


57. Často spíše říkáte, co ostatní chtějí slyšet místo toho, aby jste vyjádřil své mínění?


58. Snadno rozumově odůvodňujete všechno své jednání bez ohledu na jeho důsledky?


59. Vždy se snažíte promyslet si, co vlastně cítíte?


60. Máte potenciál dosáhnout úspěchu v oblastech sledovaných veřejností (např. politika)?