Hypnóza

Hypnózu zažíváme každý den. Je to velmi příjemný a přirozený stav mysli. Rozdíl mezi meditací a hypnózou spočívá v tom, že úkolem meditace je vyprázdnit mysl a vyčistit ji od všedních myšlenek. Úkolem hypnózy je naopak koncentrovat se a soustředit se pouze na jednu jedinou myšlenku nebo věc a ukotvit to v podvědomí tak, aby se to stalo součástí vašeho přirozeného a automatického chování.

Hypnóza je ve své podstatě jenom intenzivní forma soustředění se uvnitř své mysli, a to ve změněném stavu. Běžný stav frekvence mozku je Beta 14 – 40 Hz (bdělost, aktivita). Ostatní stavy jsou považovány za změněný. Tím je Gamma 40 – 100 Hz (štěstí, soucit, rozšíření vědomí), Alfa 8 – 13 Hz (stav uvolněnosti a mentální kreativity), Théta 4 – 8 Hz (kontakt s podvědomím, prohloubená intuice a schopnost nalézt neobvyklá řešení) a Delta 1- 4 Hz (stav hlubokého spánku, snění, možná amnézie).

Hypnóza vede člověka z Beta do nižších hladin Alfa anebo vyšších hladin Théta. Mysl v průběhu hypnózy mezi stavy Alfa a Théta lehce osciluje a podle fyziologických reakcí může hypnoterapeut odhadovat v jaké frekvenci mozku se pohybujete. Podle toho hypnoterapeut dává instrukce a v průběhu hypnózy vás buď uvádí hlouběji nebo naopak může pomocí lehké probouzecí instrukce frekvenci zrychlit.


Říká se, že hypnotizér má magickou moc a může mě donutit dělat věci proti mé vůli.
Aby mysl přijmula hypnotické návrhy (sugesce), tak člověk musí na 100 % spolupracovat a na vědomé úrovni souhlasit. V případě, že by hypnotizér řekl sugesci, s kterou klient nesouhlasí, tak klient se takovou informací rozruší a vystoupí z hypnózy zpět do bdělého stavu.

Další obavou před hypnózou bývá mýtus, že člověk může v hypnóze uvíznout.
Neexistuje ani jeden případ, kdy by se klient z hypnózy nevrátil zpět do bdělého stavu. Je třeba tento stav odlišit od psychiatrické diagnózy u níž je projevem stupor a nehybnost, to nemá s hypnózou nic společného. A v případě, že by hypnotizér odešel nebo třeba i umřel, tak pokud člověk přestane dostávat instrukce, jeho mysl buď přejde do krátkého přirozeného spánku a pak otevře oči jako po probuzení ráno nebo po krátkém intervalu bez instrukcí přejde rovnou do bdělého stavu.

Velice často se traduje, že člověk si nic po hypnóze nepamatuje.
Pamatovat si budete úplně všechno podle vaší schopnosti zapamatování si událostí. Je možné v určitých případech dát instrukci, aby klient na některé informace zapomenul, ale to zafunguje pouze s předem daným souhlasem na vědomé úrovni.

V hypnóze řeknu úplně všechna moje tajemství.
Je to velice zajímavý fakt, ale v hypnóze je možné i lhát. Takže pokud nechcete cokoliv říct na vědomé úrovni, tak ani hypnóza nedokáže člověka přinutit, aby řekl pravdu nebo něco, co nechce říct.


Hypnózou je možné řešit mnoho věcí, např.:

 • zvýšení sebevědomí (posílení vnímání hodnoty sebe sama, sebeláska)
 • tréma (obava z vystupování na veřejnosti, projevování se)
 • nespavost
 • stres
 • obezita
 • sexuální dysfunkce
 • závislosti
 • fobie (strach z výšek, výtahů, zvířat apod.)
 • podpora při učení, zlepšení paměti
 • zvýšení sportovního výkonu
 • a jiné