„Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit váš život a budete to nazývat osudem.“ C. G. Jung

Šťastné bytí v tomto čase a prostoru znamená:

1. Vyřešit minulost v celé historii svojí duše.
2. Naučit se prožívat emoce v přítomnosti.
3. Umět zpracovat emoci, aby neovlivňovala budoucnost.
4. Nastavit si nebo spíš vytvořit budoucnost.
5. Žít šťastně. Štěstí však není cíl, ale cesta. Je potřeba si tento stav každý den udržovat.