Šťastné bytí v tomto čase a prostoru znamená:

1. Vyřešit minulost v celé historii svojí duše.
2. Naučit se prožívat emoce v přítomnosti.
3. Umět zpracovat emoci, aby neovlivňovala budoucnost.
4. Nastavit si nebo spíš vytvořit budoucnost.
5. Žít šťastně. Štěstí však není cíl, ale cesta. Je potřeba si tento stav každý den udržovat.


Světelný kód pro aktivaci a udržování naděje a radosti v srdci i mysli. Pro aktivování energie Světelného kódu Vám stačí dívat se na něj pár minut (hladit očima světelné znaky) a přijímat tu energii.