Geomantický glyf

1. řádek (oheň)

2. řádek (vzduch)

3. řádek (voda) 

4. řádek (země)

 


Do každého řádku naťukejte libovolný počet znaků. Ideální jsou tečky, protože dávní šamani a věštci ťukali tečky (ve stavu mírného tranzu) prstem či hůlkou do země nebo do písku. Když vytvořili 4 řádky, tak potom vyjevili (přečetli) geomantický glyf.

Místo teček můžete do jednotlivých řádků napsat různé slova nebo věty.

Pokud chcete znát, jaký pár tvoříte se svojí láskou, tak do prvního řádku napište křestní jméno muže, do druhého řádku jeho příjmení, do třetího řádku napište křestní jméno ženy a do čtvrtého její příjmení (nejprve za svobodna a potom udělejte věštbu po druhé, ale s příjmením získaným po svatbě).