Kouč: V čem Ti může pomoci?

Mnozí si kouče pletou s mentorem, terapeutem nebo konzultantem. „Mentor poskytuje expertní radu, protože má zkušenost s konkrétní oblastí, a klient tak využívá jeho expertizu; zatímco kouč není vázán na konkrétní oblast. Terapeut se spíše zaměřuje na minulost a snaží se tomu, co bylo, dát jiný význam; zatímco kouč se zaměřuje na přítomnost a budoucnost, kam směřuje cestu. Terapeutovi jde o uzdravení, vyřešení starého, koučovi o cestu k ještě většímu naplnění a budování nového. Konzultant provádí analýzy na základě osobního know-how, přináší konkrétní odpovědi; zatímco kouč neodpovídá, naopak klade takové otázky, aby klient našel své vlastní odpovědi,“ říká například Aleš Vrána z agentury Život Jako Hra.

Kouč: V čem Ti může pomoci?

7+1 slov, která vlévají energii

Petr Casanova napsal krásný článek o 7+1 slovech. Zde Vám přináším jeho krátký úvod. . .

„Jak to, že pro Tebe lidé udělají víc než pro jiné?“ obrátil se na mě jednou kolega.
„Jak to, že na Tvých poradách je lepší energie?“ dodal.
„Jak to…,“ chtěl pokračovat, ale zarazil se, „a přitom nepoužíváš nic víc než slova?“

Usmál jsem se, protože slovo není málo. Slovo je mocné. Slovo je energie. A nejmocnějšími slovy jsou ta, kterým říkám energoslova.
Možná jste to zažili. Jediné slovo ve správnou chvíli, a vyvolá elektřinu v těle.
Protože jako po másle vklouzne do mysli a tam změní způsob, kterým člověk uvažuje. Zlepší jeho energii. Oslabí jeho úzkosti. Posílí jeho motivaci.

Celý článek a i těch 7 slov najdete zde: https://www.firstclass.cz/2017/01/71-slov-ktera-vlevaji-energii-a-lide-jako-zazrakem-udelaji-vic/

Jedno jediné slovo určí zdroj vašich problémů

Tento článek je zveřejněný na stránce www.pronaladu.cz a nejsem jeho autorem. Je to však tak skvělá technika, že se s Vámi o ni velice rád podělím. Zařadil jsem ji do koučovacích technik, které používám a je možné, že se s ní jednou setkáte na koučinku se mnou.

Tato technika Vám umožní z podvědomí objevit právě to slovo, které odhalí zdroj vašich životních potíží.

http://www.pronaladu.cz/test-jedno-jedine-slovo-urci-zdroj-vasich-problemu/