Úvodní návštěva:
– jedná se o celkové ošetření – vyrovnání statiky těla, napravení posunutých obratlů

1. krátký rozhovor o Vašich zdravotních potížích
2. poměření délky končetin
3. napravování kyčelních kloubů
4. napravování koleních kloubů
5. napravování hlezenních kloubů
6. vyšetření a případné napravování vybočené pánve
7. vyšetření páteře
8. napravení posunutých obratlů páteře
9. vysvětlení a ukázka cvičení na doma
10. doporučení a rady z Dornovy metody


Terapeutická návštěva:
– je to druhá a další návštěva, jedná se kontrolu statiky těla a napravení posuntých obratlů

1. poměření délky končetin
2. napravování kyčelních kloubů
3. napravování koleních kloubů
4. napravování hlezenních kloubů
5. vyšetření a případné napravování vybočené pánve
6. vyšetření páteře
7. napravení posunutých obratlů páteře


Kontrolní návštěva:
– jedná se o kontrolní návštěvu po delším období (1x za čtvrt roku, půl roku až rok)
– klient obvykle nemá žádné potíže s páteří, je to jen vyrovnání statiky těla

1. poměření délky končetin
2. napravování kyčelních kloubů
3. napravování koleních kloubů
4. napravování hlezenních kloubů

Kategorie: Somatika