• Změna je klíč, který Ti otevře všechny dveře!

Persvazivní afirmace

Člověk je zdravý, když je mysl, emoce a tělo v souladu. V případě, že člověk začne aplikovat jiný mentální nebo emocionální vzorec, který je v rozporu se správnou funkcí těla, tak dochází k nemoci. Váš způsob myšlení a cítění totiž vytváří vzorec, který vyvolá příslušnou tělesnou reakci a při dlouhodobém opakování (cyklení) se somatizuje. Je tedy důležité identifikovat podle symptomu, co se v těle děje a následně novým vzorcem uvést tělo zpět do stavu zdraví.

Buňky se nacházejí v prostředí, které je vhodné pro jejich růst. Změna prostředí tedy vedeuzdravení, protože neumí existovat v jiném světě, který díky persvazivní afirmaci začnete vytvářet.

Běžné univerzální afirmace mi nikdy na fyzické nemoci nefungovali. Z toho důvodu jsem začal používat persvazivní afirmace, které mají specifickou jazykovou strukturu, jenž umožní v krátkém čase přijmout nový mentální vzorec za vlastní a aktivovat uzdravovací procesy. Persvazivní afirmaci je potřeba vždy vytvořit na míru konkrétnímu člověku a nemoci.

Persvaze je způsob vyjednávání. Wikipedie uvádí: Persvaze (latinsky persuasio) je umění ovlivnit někoho a přesvědčit ho o vlastní pravdě a argumentech.


Jak probíhá terapie:

  • Proběhne rozhovor o symptomech Vaší nemoci (anamnéza).
  • Podle toho poznám, jaký mentální a emoční vzorec aplikujete (bolest například znamená trest/sebetrestání a ten vyvolal pocit viny, na který aplikujete afirmaci typu odpuštění si).
  • Vytvořím Vám jedinečnou persvazivní afirmaci, kterou si několik následujících dní budete opakovat, než ji přijmete za vlastní. Afirmace je vytvořená přesně na míru nastavení Vaší mysli, a proto lidem se stejnou nemocí nemusí fungovat. Je vždy potřeba zohlednit skutečnou příčinu a modifikovat vzorec, který se přes emoce somatizoval. Existuji i univerzální afirmace, které může člověk použít jako první pomoc, ale takových je minimum.

Příklad univerzální persvazivní afirmace na bolest hlavy:

  1. Běžná bolest a tlak v hlavě obvykle znamená, že se člověk trestá, protože chce být dokonalý (vyvíjí na sebe tlak). Tlak vytváří i hněv obrácený proti sobě. A protože dokonalosti stále nedosahuje, tak se trestá (bolest).
  2. V takové chvíli si přestaňte ubližovat a odpusťte si. Bolest hlavy se za chvíli rozplyne.
  3. Univerzální afirmace: „Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Uvolňuji se a odpouštím si, protože všechno je v pořádku.