• A já bych to chtěl.
 • A mě se teď nechce.
 • A udělám to později, až budu mít čas.
 • A já vlastně ani nevím jak to udělat.
 • A mohl by mi s tím někdo pomoct, sám/a to nedokážu.
 • A stejně to nemá cenu.
 • Vlastně to ani nepotřebuji.

Jsou Vám tyto věty povědomé? Říkávají si je úspěšní SebeDeMotivátoři, kteří se točí ve svém kruhu neúspěchu jako křeček. Slova a pocity Vás umí motivovat a také demotivovat.

V kruhu se točíte proto, že si prožíváte a užíváte svoje pocity (ať dobré či špatné). A pocity rostou a zesilují, když se na některá slova koncentrujete. V těch pozitivních se v klidu točte – motivují Vás. Ty negativní pocity Vás však drží ve své smyčce demotivace a z té se mysl sama těžko vyvazuje. Existuje však způsob jak to udělat. Stačí si znovu uvědomit jaký je Váš cíl. Soustředěním se na cíl totiž přestanete myslet na překážky a neúspěchy. Vystoupíte tím z toho kruhu (přerušíte to točení se).

Když si tedy stanovíte nějaký cíl, tak si ho hned napište na papír nebo ideálně do diáře i s termínem splnění. Stačí jedno slovo nebo celou větu. Záleží jenom na Vás. Nezapomeňte si svůj cíl i představit a spojit ho s nějakou pozitivní emocí – lépe si ho pak zapamatujete a posílíte ho pro stavy přemýšlení.

Začněte rozjímat jaké cesty vedou směrem k vašemu cíli. Chvíli přemýšlejte nad vašimi možnostmi i omezeními a pak si přečtěte to slovo či větu z Vašeho papíru. Uvědomte si znovu to, co skutečně chcete dosáhnout, to kam máte v plánu směřovat. Toto připomenutí Vás bude chránit před demotivací. Přestanete tak směřovat k překážkám, které si mysl vymyslela, ale k cíli, který chcete dosáhnout. Znovu po chvíli pokračujte v plánování, přemýšlení, vyhodnocování a přehodnocování. A pak se opět podívejte na svůj cíl. Je potřebné si ho pořád připomínat, aby myšlenky pěkně plynuli a Vy zůstali zaměření na cíl.

Toto připomínání platí pro krátkodobé cíle, dlouhodobé cíle a samozřejmě i pro životní cíle.


Pár jednoduchý pravidel, abyste zůstali vnitřně pozitivně motivovaní:

 • Soustřeďte na cíl, zapomeňte na problémy.
 • Dělejte cíle pro sebe. Vždy to musí mít užitek hlavně pro Vás.
 • Rozlišujte, zda se již cyklíte (točíte v kruhu) nebo postupujete (rozvíjíte myšlenku).
 • Máme den a noc. Práci a relaxaci. Takže si od přemýšlení odpočiňte.
 • Když Vás chytne stav “prokrastinace”, zopakujte si co je Váš cíl. Co chcete dosáhnout. Pokud bude vaše odpověď “nic”, “nic nechci”, “je mi to jedno”. Tak to není prokrastinace, ale počínající stav vyčerpání anebo příznak burnout syndromu, event. první příznak deprese. Najděte svému cíli smysl. To Vás vrátí zpět a bude Vás to sebemotivovat.
 • Prohrajte ve chvíli, kdy se vzdáte. Držte se pevně svého cíle. Všechny těžké situace jednou pominou.
 • K cíli si připište jeho smysl a pár pozitivních vět. Když se budete topit v sebedemotivaci, tak si to všechno připomeňte. Znovu si uvědomte proč to chcete.

Potřebujte, aby Vás někdo povzbudil, aby se někdo podíval, zda Váš plán je reálný? Chcete se vnitřně cítit motivovaně? Naplánujte si schůzku se mnou. Objednejte se na koučink.