Člověk by měl žít co nejvíce v přítomnosti. Ve skutečnosti však žije ve všech časech – minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

Když má člověk problém, tak navštíví terapeuta. Je vhodné si však uvědomit, zda Vám terapeut pomáhá se zdrojem problému nebo Vám dává jenom berličku, abyste si ve svojí situaci ulevil/a a nabral/a dech na další řešení. Mnoho terapeutických technik jsou totiž jenom berličky. Ony nejdou do podstaty a jádra Vašeho problému. Berličky jsou symptomatické.

Každý máme v sobě studánku negativních emocí, vzorců, programů a další. Berlička Vám na krátkou chvíli tu studánku vyprázdní, ale to následně vyžaduje Vaši další samostatnou práci na sobě. Pokud nic nezměníte, studánka se znovu naplní a vy tak chodíte od jednoho terapeuta/léčitele k druhému. To má za následek, že Vás brzy unaví neustále to řešit. Buď člověk v sobě znovu aktivuje naději a hledá urputně dál, nevzdává se anebo naopak naději ztrácí a tím i smysl svého konání a rezignuje. Přijde únava, někdy i deprese. Říkám tomu únava z berliček. Je to nekonečné kolečko hledání řešení.


Jak poznáte, která technika je berlička a která jde ke zdroji problému?

 • Člověk prožívá minulost, přítomnost a budoucnost. Ve své podstatě čas neexistuje a je tedy potřeba vše řešit v celé linii bytí. Z pohledu vnímání člověka je to tedy ve všech časech.
 • Problém vzniknul v nějaké přítomnosti, která je dnes Vaší minulostí.
 • Tato minulost Vás ovlivňuje až do přítomnosti, proto to řešíte právě teď (to se týká hlavně myšlenek, emocí, vzorců, strategií, programů, životní energie, spirituality).
 • Současně to ovlivňuje Vaši budoucnost, protože Vás to blokuje v cestě jít dál a rozvíjet se. Principem bytí je evoluce, nikoliv stagnace, že?

Zepteje se vždy sami sebe:

 1. V kterých časech daná technika řeší Váš problém? Jde daná metoda do jiných časů – do příčin nebo se pohybuje jenom v přítomnosti (léčba symptomů jako u klasické medicíny)?
 2. Jak přijímáte zodpovědnost po dané technice? Udělal to „za Vás“ terapeut nebo Vy sám/sama? Co se ve Vás změní po dané technice? Terapeut té metody by Vám měl umět odpovědět.
 3. Mění tato technika nejenom jednu Vaši oblast bytí? Tedy Vaše myšlení, emoci, tok energie a obnovuje Vaše spirituální napojení?
 4. Naučí Vás ta technika, jak řešit podobné situace, jak se chovat dál do budoucna?
 5. Vyprázdní ta metoda pouze Vaši studánku nebo ji rovnou „zbourá“? Nezapomeňte, že o studánce (nemoci) myslíte, cítíte ji, vnímáte její energii a věříte v její moc (spiritualita).

Jako příklad mohu uvést techniku EFT, regresní NLP terapii a techniku afirmací a vizualizací (meditace).

Otázka: EFT Regresní NLP terapie Afirmace a vizualizace (meditace)
1. V kterých časech daná technika řeší Váš problém? Minulost + přítomnost. Minulost + přítomnost + budoucnost. Přítomnost.
2. Jak přijímáte zodpovědnost po dané technice? Zcela. Sám/sama svůj stav měníte. Zcela. Techniku provádí sám klient a mění jak myšlení, emoce, tak programy a další. Jen myšlenky. Ostatní ne.
3. Mění tato technika nejenom jednu Vaši oblast bytí? Ano. Mění emoce, vzorce a energii. Ano. Řeší všechny základní oblasti. Ne. Řeší jenom mentální nastavení. Emocionální částečně.
4. Naučí Vás ta technika, jak řešit podobné situace? Ano. Dochází k pochopení vzorce. Ano. Dochází k nalezení ponaučení, aby se situace neopakovala. Ne.
5. Vyprázdní ta metoda pouze Vaši studánku nebo ji rovnou „zbourá“? Zbourá. Zbourá. Vyprázdní.
Je to typ terapie: Částečná berlička. Plnohodnotná terapie v příčinách. Berlička.

Vím, že mnoho lidí přestává mít v oblibě používání klasických léků, ale jako příklad pro lepší pochopení je to dobré. Někteří lidé při bolesti sáhnout po Aspirinu, jiní po Brufenu, další po Paralenu a někteří i po Tramalu. Každému zabírá jiný typ léku. Je Však důležité, že vyzkoušíte, který lék je pro Vás nejúčinnější. U terapií je to stejné, je potřeba vyzkoušet více metod a ta s kterou jste v harmonii, tak tu používejte.

Najděte terapii, která Vám vyhovuje nejvíce a tu používejte pro řešení svého života (EFT, NLP, regrese, hypnóza, EmoTrance, SRT, RUŠ, Theta healing, rodinné kostelace, kineziologie, Bachovy esence a další metody).

Vždy si ověřte jaký typ terapie to je. Pokud je to typ berličky, nezapomeňte, že se očekává nějaká Vaše další aktivita. Terapií to nekončí jak si většina lidí myslí!


Šťastné bytí v tomto čase a prostoru znamená:

 1. Vyřešit minulost ve všech časech.
 2. Naučit se prožívat emoce v přítomnosti.
 3. Umět zpracovat emoci, aby neovlivňovala minulost a budoucnost.
 4. Nastavit si nebo spíš vytvořit budoucnost.
 5. Žít šťastně. Štěstí však není cíl, ale cesta. Je potřeba si tento stav každý den udržovat.

Nezapomeňte, že v každé situaci šálek dobrého čaje zahřeje i Vaše srdce.