Díky vnitřnímu zraku můžete zjistit, jak to s vámi druhý člověk nebo duchovní bytost skutečně myslí i přesto, že se k vám chová mile.

Velice často se za úsměvem ukrývá podlost či zrada. Za přísností bývá vůle pomoci a potřeba rozvinout druhého člověka k lepšímu. Tato technika je i skvělá, pokud se objednáváte k nějakému lékaři, terapeutovi, kadeřnici, opraváři aut apod. Nikdy nevíte kdo je ten druhý člověk zač a pomocí prozáření světlem to velice rychle zjistíte. Vždy se tato technika používá když komunikujete (channeling) s jinými bytostmi (duchovní průvodce, nanebevzatí mistři, milovaní apod.). Někdy totiž i anděl může vypadat jako bezdomovec a za nádhernou vílou může být ukrytý démon.


Vyslovená věta aktivuje buď mozek (představy) nebo Ducha (zobrazení energie).

Je důležité si na začátku techniky říct správnou instrukci. Podle ní se potom odehrávají věci ve vašem vnitřním světě. Váš vnitřní zobrazovací systém totiž reaguje na základě vašeho pokynu.

Jsou tyto 2 základní pokyny:

1) Představte si

  • vytvoří se představa nebo fantazie
  • mozek reaguje na představu
  • duch se neaktivuje, není volán, protože představy jsou v hlavě

2) Zobrazte si

  • mozek zobrazuje informaci z úrovně ducha
  • duch reaguje na pokyn a předává informaci k mozku pro zobrazení stavu
  • ukáže se vždy obraz, který je platný pro aktivovaný čas (minulost, přítomnost, budoucnost)

Vyzkoušejte si to:

Představ si, co jsi dělal/a jako malé dítě?
Reakcí bude představa nebo hrozná vzpomínka, která je dokreslená nepravdivými informacemi, obvykle k horšímu než to ve skutečnosti bylo.

Zobraz si, co jsi dělal/a jako malé dítě?
Reakcí bude skutečná událost v takovém sledu, včetně emocí, jak se to doopravdy odehrálo.


V průběhu prozáření se Vám mohou ukázat různé typy obrazů a chování protějšku. Nejprve si ty možnosti vysvětlíme a potom si už ukážeme samotnou techniku.

Typy zobrazení při prozáření:

A) vyživující vztah
– energii, kterou vysíláte, tak je přijímána a vracena zpět k vám
– vypadá to často jako tunel, kdy vnitřkem nebo vnějškem tunelu se energie vrací zpět k Vám

B) zneužívající a parazitující vztah
– energii, kterou vysíláte, tak je pouze přijímána a není vracena zpět
– tento typ Vám bere energii a zneužívá Vás

C) špatný a nebezpečný vztah
– energie, kterou vysíláte, tak prozářený subjekt před ní uhýbá nebo se dokonce rozprskne
– energii nechce a někdy může i vzteky “metat blesky” zpět


Technika “Světlo srdce”

1) Zavřete oči.
2) Zobrazte si člověka, jako by stál před vámi.
3) Vyzařte ze svého srdce kužel energie, jako byste si na něj chtěl/a posvítit baterkou.
4) Dívejte se vnitřním zrakem, jak se člověk (subjekt) chová a reaguje na Světlo vyzářené z Vašeho srdce.

Jednoduché, že? Nejprve to vyzkoušejte na 3 osobách, které dobře znáte a víte, jaký vztah máte mezi sebou. Potom si to vyzkoušejte na duchovních bytostech. Obvykle první testovací osoba je partner/ka, dítě nebo rodič. Druhá osoba bývá kamarádka či kamarád s kým máte nejasný vztah a třetí osobou je často sousedka nebo kolegyně či nadřízený z práce.

A pak vyzkoušejte tu techniku na cizího člověka. Budete překvapeni pravdivostí informace.


Když si zavoláte anděla nebo k vám často přichází informace z hůry od duchovních bytostí, tak nejprve zjistěte, kdo to skutečně je. Velice často čtu opěvované poselství od Aštara Šerana, ale když se na něj podívám přes Světlo srdce, tak se mi ukáže jeho pravá podstata. Brekeke.  Zkontrolujte si všechny bytosti, kterým “nasloucháte”. Možná se budete divit, že to nejsou úplně čistí lidé či duchovní bytosti, které to ve skutečnosti s vámi myslí dobře.

Pokud Vás nějaká duchovní bytost (průvodce, vůdce, rádce) kontaktuje, tak si ho VŽDY nejprve zobrazte vnitřním zrakem před sebou a prosviťte si jej než začnete naslouchat jeho/jejím radám a informacím. To platí i pro Anděly. Ničeho se nelekejte. Jednou jsem viděl 8-mi hlavou chobotnici, která nebyla moc pěkná a přitom měla energetickou kvalitu andělské bytosti. Zobrazení se totiž často děje podle vašeho momentálního strachu a dle zkušeností.

Bez ohledu na to, zda uvidíte anděla nebo démona či jinou kvalitu, tak tu bytost prozařte Světlem srdce. Vzhled nic neznamená, ale jeho reakce na Světlo srdce vám řekne, jaká bytost to ve skutečnosti je (pozitivní/negativní). Andělé vnímají prozáření vždy jako pohlazení. Démoni se rozprsknou.


A můžete si prozářit i mě. Pro někoho budu zářit a s kým energeticky neladím, tak to bude neopětované. Však to brzy uvidíte. Budu rád, když se potom na FB do komentáře u příspěvku podělíte o svoji zkušenost: https://www.facebook.com/alexandrtoth/posts/2781854065438063


Kategorie: BLOG