Ve Vašem podvědomí je uložena spousta informací, zkušeností, zážitků, Vaše hodnoty, postoje, názory, pocity a mnoho dalšího. V případě, že je něco v nesouladu s vědomím, tak vykazujete nekongruentní chování.

Kongruence je stav osobnosti, kdy chování jedince je v souladu s jeho sebepojetím. Slovo kongruence pochází z latiny a znamená shoda.

Je možné si s Vaším podvědomím popovídat pomocí různých symbolů, věcí a situací. Vaše podvědomí Vám rádo ty informace předá do vědomí, když je o to požádáte.


Jak taková komunikace probíhá:

  • Řekneme si na vědomé úrovni, co potřebujete zjistit a proč.
  • Zavřete oči a já Vás provedu cestou do podvědomí, uděláme s ním rozhovor přes symboly a situace.
  • Pomocí otázek, které Vašemu podvědomí položím získáte informaci, kterou potřebujete.
  • Následně to na vědomé úrovni rozebereme a v případě, že bude potřeba, tak to pomocí terapeutické techniky uvedeme zpět do souladu (kongruentního stavu).

Rozvoj osobnosti

1.000 1.500 

Není potřeba nijak předem řešit typ terapie. Stačí, když mi na začátku videohovoru řeknete, co se děje ve vašem životě a pak spolu zvolíme tu nejvhodnější službu, která Vám spolehlivě nastaví Váš život tak, jak potřebujete.

Pokud víte, která konkrétní terapie je pro Vás vhodná, tak ji stačí napsat do poznámky v objednávce.

Vyčistit