Mnozí si kouče pletou s mentorem, terapeutem nebo konzultantem. „Mentor poskytuje expertní radu, protože má zkušenost s konkrétní oblastí, a klient tak využívá jeho expertizu; zatímco kouč není vázán na konkrétní oblast. Terapeut se spíše zaměřuje na minulost a snaží se tomu, co bylo, dát jiný význam; zatímco kouč se zaměřuje na přítomnost a budoucnost, kam směřuje cestu. Terapeutovi jde o uzdravení, vyřešení starého, koučovi o cestu k ještě většímu naplnění a budování nového. Konzultant provádí analýzy na základě osobního know-how, přináší konkrétní odpovědi; zatímco kouč neodpovídá, naopak klade takové otázky, aby klient našel své vlastní odpovědi,“ říká například Aleš Vrána z agentury Život Jako Hra.

Kouč: V čem Ti může pomoci?