Každá situace má své řešení. V okamžiku, kdy se s někým o něčem radíte, tak Váš rádce může přistoupit k řešení dvěma způsoby.

Rádce s orientací na budoucnost hledá řešení “jak to udělat” (je konstruktivní a kreativní). Člověk se zaměřením na minulost zase říká, co všechno se může stát a “proč to nejde” (vychází ze zkušenosti, je kritický). Je moudré si vyslechnout oba dva typy lidí a to alespoň 2x. Vždy se však začněte radit nejprve s tím prvním typem rádce.

V případě, že to obrátíte, tak Vás ten druhý rádce demotivuje a to je většinou zbytečná škoda. Nenechejte se odradit jeho zkušenostmi. Pokud náhodou začněte hovořit nejdřív s tím druhým typem, tak si pamatujte, že vše negativní co říkal byl jeho neúspěch v minulosti. Budoucnost si tvoříte, takže se jen poučte, ale nepřijímejte tuto zkušenost za vlastní.

První rádce Vám ukáže nádherné možnosti. Ten druhý Vás zase upozorní na možná úskalí. S těmi informacemi se vraťte k tomu prvnímu rádci, aby Vám našel další možnosti na zjištěné problémy a potom to opět proberte s tím druhým rádcem. Vy buďte vždy tím člověkem, který na nápady a problémy vymyslí řešení.

Tak získáte ty nejlepší rady a nejúspěšnější řešení, které bude připraveno na potencionální problémy. Oba dva rádci jsou pro Vás lidé, kteří dělají Váš život bohatý i bez majetku. Važte si jich.


A jak to udělat, když neznáte 2 takové lidi? Zavolejte mi. Při koučinku po telefonu můžeme totiž použít speciální koučovací techniku, která Vám ukáže tento geniální způsob myšlení a řešení situace. Mimochodem, tu techniku používal sám pan Walt Disney a jeho tvorba byla úspěšná a skvělá, že?

Walt Disney