V základu máme v poslední době 3 takové hlavní oblasti, na které se zaměřím (technicky je jich více, ale to už bych tento web musel změnit v encyklopedii):

  • Fyziologická nemoc (somatická – způsobená chováním v určitém prostředí).
  • Psychosomatická nemoc (způsobená stavem mysli a emocemi).
  • Transformační příznak (projev změny při adaptaci na vyšší frekvence).

Příklad příčin u bolesti zad:
Fyziologická nemoc – prochladnutí, neúměrná zátěž při cvičení, špatné sezení a pohyb. Je to vždy přímá fyzická reakce těla na fyzické podněty v prostředí, v kterém se pohybujete a něco děláte. Oprava je teple se oblékat, změnit způsob pohybu a sezení. Tedy změnit zase to fyzické prostředí a chování v něm. Pro uzdravení je důležité změnit vzorec chování, případně samotné prostředí.

Psychosomatická nemoc – probudíte se tak, takže to nemá fyzický důvod (přetížení). Prostě tu najednou nemoc je, protože „včera“ jste např. v mysli a pocitech přijal/a na svá bedra všechnu tíži světa a starosti o zabezpečení v budoucnosti (finanční oblast). Řešením je nějaká terapie, regrese, EFT, kineziologie, SRT apod.

Transformační příznak – objeví se poprvé v čase výkyvu Schumannovy rezonance, kdy se tělo adaptuje na nové frekvence. Tělo potom hodně reaguje při každém zvýšení frekvence z 7.83 Hz na jakoukoliv vyšší frekvenci (dochází k výraznému zhoršení stavu). Tělo se následně může dávat do hromady i několik dnů. Jenomže, mezitím obvykle přijde další výkyv v Schumannově rezonanci a člověk se motá v kruhu. Z toho důvodu je dobré sledovat graf Schumannovy rezonance. Obecně při zvýšení frekvence reagují všechny nemoci, které se v ten čas projeví. Takže člověk ztrácí jistotu, zda to je fyziologické (somatické), psychosomatické nebo transformační. A protože tohle poznat je nejtěžší a současně je nejjednodušší svalit vinu na transformaci, tak si ukážeme 2 typy jednoduché sebediagnostiky a podle toho to bezpečně poznáte. Vyberte si tu, která Vám bude více vyhovovat.


Otestování pomocí Světelných kódů Vesmíru.
Náš svět je tvořen pomocí hologramu (hologram je z řeckých slov holos – úplný a grafie – záznam). Tento prvotní otisk je projevován (promítán) v našem vědomí, kterému říkáme realita neboli Matrix. To celé je stvořeno a tvořeno pomocí světelných kódů Vesmíru. Z pohledu mozku je to jenom nějaké číslo. Opakováním určitého čísla zdrojového kódu dochází k přepsání chybného kódu (reinstalace) – nastává ukotvení správného programu v hologramu a následně i „promítání“ do Matrixu (vědomí). Je tedy možné nahrát si správnou informaci a chybný kód tak změnit. Laicky řečeno negativní životní situace se tím změní na pozitivní. A případný chybný kód nemoci se přepíše kódem správné funkčnosti. Těch kódů je mnoho (na lásku, na očistu potravin, na ochranu, na peníze a hojnost, na přerušení programu, na čakry apod.). Nebudu je sem vypisovat, ale existuje skupina na FB, kde najdete další informace a světelné kódy vesmíru.

V případě potřeby opakujete 3x číselný kód (stačí si ho pomyslet). Aktivuje se tím příslušná vibrace.

Opakujte postupně všechny kódy a vždy po každém vyčkejte pár minut, zda dojde k úlevě. Po tom kódu, po kterém se vám uleví zjistíte zdroj. Samotné následné opakování kódu způsobuje postupné regenerování organismu až do případného stavu uzdravení. To znamená, že při tomto způsobu diagnostiky se zároveň i léčíte. Změny v hmotě vyžadují čas, takže někdy je potřeba kódy na zdraví (hlavně fyziologický) opakovat více dnů za sebou.

Fyziologické nemoci: 997
Psychosomatické nemoci: 369
Transformační příznaky: 898

Prakticky řeknu: „Devětsedevadesátsedum, devětsedevadesátsedum, devětsedevadesátsedum“ a počkám pár minut. Pokud se mi neuleví, tak vím, že to nemá fyziologickou příčinu a říkám potom: „Třistašedesátdevět, třistašedesátdevět, třistašedesátdevět.“ A zase vyčkám. Když se mi nezačne ulevovat, tak pokračuji transformačním kódem: „Osumsetdevadesátosum, osumsetdevadesátosum,  osumsetdevadesátosum.“  Dnes už mám odhad, takže když mě něco trápí obvykle rovnou zvolím hned ten správný kód. Není potřeba to pokaždé testovat. A v případě výkyvu Schumannovy rezonance rovnou říkám 898.


Druhá metoda vychází z kineziologie a říká se jí kinezio prstýnek. Variant této techniky je více, ukážu vám jeden z možných způsobů.

Otázka by vždy měla být položena tak, aby odpověď byla buď pravda (ANO) nebo nepravda (NE). Použít to můžete na zjišťování jakýchkoli informací, když chcete zjistit, co máte nastavené v podvědomí.

  1. Pokud jste pravák/pravačka, tak spojte palec a ukazováček levé ruky, jako když chcete ukázat OK (leváci spojí prsty pravé ruky).
  2. Vezměte ukazovák druhé ruky a vložte ho do kroužku OK tak, aby se neohýbal v kloubu, ale byl stranou ke spojeným prstům (viz obrázek níže).
  3. Položte si otázku, na kterou chcete znát odpověď Např.: „Je ten stav/bolest příznak transformace?“
  4. Držte pevně spojený palec a ukazováček ruky a snažte se vytlačit prst druhé ruky ven.
  5. Můžete si v duchu otázku několikrát zopakovat a pokusit se vytlačit prst ven z kroužku OK (vícenásobné testování).

Pokud Vám to půjde snadno, tak informace je nepravdivá (NE) nebo je v podvědomí uloženého něco jiného, než říkáte. Svaly nemají tonus a jsou nepevné. Prst lehce vytlačíte ven.

V případě, že prsty budou pevné a vysunout prst Vám nepůjde nebo to bude velice těžké, tak v tom případě je tato informace pravdivá (ANO) a máte to tak uložené v podvědomí. Při pravdě je svalový tonus pevný.

Nejprve je dobré provést kalibraci. Zeptejte se na informaci, o které vědomě víte, že je pravdivá a až potom testujte zdravotní příčinu.

Např.:
1. otázka, kdy odpověď je PRAVDIVÁ: “Jsem muž?” (svaly budou pevné, pro mě je informace pravdivá, protože jsem muž).
2. otázka, kdy odpověď je NEPRAVDIVÁ: “Jsem žena?” (svaly budou nepevné, pro mě je informace nepravdivá a prst lehce vystrčím z očka OK ven).

A následně testujte dále. Položte si otázku: Je moje nemoc (místo slova nemoc uveďte, co vás trápí. Např.: bolest hlavy, bolest zad, únava apod.) způsobená xxxxx příčinou?

Je moje nemoc způsobená fyziologickou příčinou?  Pokusím se prst vytáhnout, šlo to lehce, odpověď je NE, nepravda.
Je moje nemoc způsobená psychosomatickou příčinou? Pokusím se prst vytáhnout, šlo to lehce, odpověď je NE, nepravda.
Je moje nemoc transformační příznak? Pokusím se prst vytáhnout, nejde to nebo to jde velice ztěžka, odpověď je ANO, pravda.

A potom podle výsledku pracujte se svou nemocí a uzdravte se. Na transformační příznaky platí hlavně, klid a odpočinek. Nechat tělo adaptovat se. Velice vhodné je pít u transformačních příznaků vodu (buňky se detoxikují) a případně si dodat cukry pomocí banánu nebo jiného ovoce. Někteří lidé potřebují prudké uzemnění do hmoty a volí flák masa (přírodní steak). V čase výkyvu Schumannovy rezonance určitě vynechte mouku, cukrovinky a všechno smažené. Já osobně používám světelný kód Vesmíru 898 a do pár minut mě transformační příznaky přejdou.

Přeji Vám hodně zábavy při sebediagnostice a posílám vám Všehoj Vesmíru, kterým je láska. Světelný kód pro posílání lásky je 5×8 (čteme pět krát osm) – je to kód, nikoliv matematický výpočet. Posílat ho můžeme sobě i druhým lidem.

5×8, 5×8, 5×8

Kategorie: BLOG