Terapie čistou existencí – Beinit je kvantovou opravovací technikou, která vyčistí negativní emoce v přítomnosti pomocí čistého bytí a obnoví tok energie tak, aby se tělo mohlo začít úspěšně regenerovat.

Be-in-it (čti [bínyt]) v překladu znamená “buď v tom”. Tím je myšleno být v tom čistém stavu bytí. Když se provádí tato technika, tak se tomu říká, že se “bínytuje”.

Dnes už se ví, že většinu tělesných nemocí způsobují myšlenky a emoce. Myšlenky totiž vyvolají určitou emoci, která má sílu změnit prostředí v místě, kde je mysl zastavená v těle. Toto dlouhodobé působení potom mění kvalitu hmoty v daném místě těla a dochází k poškozování buněk nebo k jejich nepřirozenému způsobu chování a růstu.

Beinit se děje v různých vrstvách podle stavu nemoci:

 • mentální (informační) vrstva
  • čištění a oprava informací u chronických záležitostí
  • klient provádí sám ve své mysli, já jsem průvodce
 • emocionální vrstva
  • čištění a oprava emocí u akutních záležitostí
  • čištění a oprava emocí u chronických záležitostí
  • klient provádí sám ve svém těle, já jsem průvodce
 • energetická (světelná) vrstva
  • čištění a oprava energií ve světelném těle
  • tuto část provádím já, klient pouze přijímá světlo
 • časová vrstva  (růst a změny)
  • po čištění a opravě začne proudit pozitivní energie a tělo se začne měnit
  • pokaždé říkám: „I dítě potřebuje k narození 9 měsíců, buďte trpěliví pro uzdravení.“
  • někdy je nutné vyčistit a projít ještě minulý život – regresní terapie
 • hmotná vrstva (fyzické tělo)
  • tato část se změní automaticky za pomocí vašeho vnitřního léčitele (regenerace)
 • duchovní vrstva (víra a zkušenosti)
  • jedná se o zdravotní stav ve světelném těle
  • tato část se stane automaticky za pomocí vašeho vnitřního léčitele (Vyšší Já, světelné tělo)

Platí rovnice: informace + energie + čas = hmota a duch.

Je nutné opravit tok energie a zdroj informace pro návrat ke stavu zdraví. Po jejich vyčištění a opravě začne do daného místa proudit pozitivní energie a ta sama o sobě působí pozitivní změny.

Beinit se používá na všechny tělesné nemoci. Touto technikou je možné řešit i různé negativní emocionální stavy (strach, úzkost, hněv, vztek, lítost, smutek, vina, fobie, nízké sebevědomí, sebehodnota, sebeláska, lpění apod.).


Rozvoj osobnosti

1.000 1.500 

Není potřeba nijak předem řešit typ terapie. Stačí, když mi na začátku videohovoru řeknete, co se děje ve vašem životě a pak spolu zvolíme tu nejvhodnější službu, která Vám spolehlivě nastaví Váš život tak, jak potřebujete.

Pokud víte, která konkrétní terapie je pro Vás vhodná, tak ji stačí napsat do poznámky v objednávce.

Vyčistit