V tomto týdnu jsou velice náročné energie. Objevují se u lidí psychospirituální krize, různé emoce od hněvu, nenávisti, smutku, lítosti, strachu až po beznaděj a ztráty smyslu. Je tedy nezbytné to začít řešit. Původně jsem nechtěl tyto atlantské techniky, které Vám nyní popíšu, dávat jen tak na veřejnost, ale vzhledem k tomu, co se děje jsem dostal pokyn, že tak mám učinit vzhledem k důležitosti transformace.

Je nezbytné nejprve tu emoci, která Vás akutně ovlivňuje vyčistit – dostat ji ze sebe ven a následně “nainstalovat” novou vibraci, protože tam nesmí zůstat prázdné místo, jinak by se původní emoce ihned vrátila.

Techniku jsem získal znovuobnovením paměťové stopy při jedné mojí regresi. Navštívil jsem ve vizi několik chrámů (chrám Obnovy, chrám Moudrosti, chrám Času, chrám Změny a dal.). Z chrámu Obnovy před časem vznikla meditace na léčení těla (Chrám Obnovy), která je zveřejněna na youtube. Nyní přišel čas podělit se o informace z chrámu Moudrosti a chrámu Změny. Viděl jsem, jak používám a učím tuto techniku další Atlantské obyvatele. Tato technika slouží k změně vibrace emočního stavu. Moudře ji používejte a měňte, co je potřeba.

Nejprve přes zpěv (no spíš takové broukání) vyzpívejte tu emoci ven a následně zpět do srdce vložíte novou vibraci s pozitivní emocí.


Přesný postup je tento:

1) Zavřete oči.
2) 3x se zhluboka nadechněte a vydechněte, soustřeďte se na svůj dech.
3) Přeneste svou pozornost do srdce.
4) Požádejte sami sebe o tón či melodii dané negativní emoce (pojmenujete ji a řeknete si např.: “ať nyní vnímám tón smutku”).
5) Až tón uslyšíte, tak začněte ten tón nebo melodii broukat.
6) Dělejte to tak dlouho, než všechno vyzpíváte ze sebe ven. Trvá to mezi 5 až 30 minutami.
7) Tím je vibrace té emoce skrz zvuk vyvibrována ven mimo Vás.
8) Představte si sám/samu sebe před sebou. V tom stavu, v jakém jste nyní (tj. bez toho negativního pocitu). Postavu posuňte mírně doleva.
9) Představte si sám/samu sebe hned vedle, ale s novou vibrací (např. místo původního smutku vnímejte, jak vyzařujete emoci radosti).
10) Uvědomte si, rozdíly mezi nimi (druhá postava může více zářit, stát víc zpříma apod.).
11) Začněte posunovat obě postavy směrem k sobě tak, až je spojíte v jednu. Vyšší vibrace vždy transformuje tu nižší na vyšší.
12) Ze svého srdce ve Vašem fyzickém těle vyzařte proud světla na celou postavu, kterou vnímáte před sebou jako představu. Bude to jako byste chtěli tu postavu tím světlem obejmout.
13) Začněte tu postavu s novou vibrací vtahovat tím světlem zpět do svého srdce. To je mimochodem síla Lásky.
14) Až do sebe tu postavu přijmete, tak ji otočte tak, aby stála jako vy. Původně jste se vlastně dívali sami sobě do tváře, tak teď je potřeba otočit tu postavu tak, aby se dívala stejným směrem jako vy.
14) A nyní nechejte tu postavu v srdci vyrůst do Vašeho těla. Jako byste ji nafouknuli. Ať se zvětší a kopíruje celé Vaše tělo ve Vaší přirozené velikosti, od palce u nohou až po hlavu.
15) Chvíli vydržte, proběhne kalibrace – přijmutí vibrace a vyrovnání se s novou vibrací.
16) Můžete otevřít oči.

Opravujte se, transformujte se. A hlavně, to nenechávejte v sobě, protože všechnu tu negaci kolem sebe neustále vyzařujete a ovlivňujete ostatní (tím zpomalujete transformaci).