Emoce je jenom energie. Když bojujete s emocí a odmítáte ji prožít, blokujete ji v sobě. Ona se ve Vás nahromadí, a to Vám vytvoří spouštěč na podobné nebo stejné situace. Vaše tělo se naučilo, že má v těch momentech aktivovat prožívání negativních pocitů a při delším trvání Vám to způsobí i nemoc. Je třeba to nechat plynout, nebojovat s tím, a to se stane jenom když tu emoci přijmete.

Každý o tom mluví, ale jak to udělat, že?

Ano, nikdo nechce zažívat negativní pocity. Takže lidé raději před nimi utíkají, potlačují je, vyhýbají se situacím.
Víte, že je možné si ty emoce prožít a dovolit tak toku energie plynout? A tak to má být správně. Tím se uvolní cesta pro pozitivní energii. Proto ty negativní emoce máte, abyste je prožili. Jejich úkolem je Vaše poznání a růst.


Přijetí Vám dovolí:

 • prožít ty emoce a bezpečně zvládnout tu negativní emoci (strach, úzkost, pocit viny, vztek apod.)
 • pochopit tu emoci (při přijetí se emoce postupně transformuje z negativní na pozitivní)
 • dovolí vstoupit pozitivní energii do Vašeho energetického – emocionálního centra
 • vedlejším efektem přijetí je pocit sounáležitosti, harmonie a odpuštění (a to se vyplatí)

Dar Přijetí:

 1. Podívejte se na libovolný bod, který máte před sebou a leží výše, než je úroveň Vašich očí.
 2. Sledujte tento bod po dobu nejméně 30 vteřin.
 3. Vaše vidění se rozšíří a místo jednoho bodu začnete vnímat i okolí (stěnu vlevo a vpravo, strop, podlahu).
 4. Když jste ve stavu rozšíření vnímání prostoru, tak se přirozeně i rozšířilo Vaše vědomí. Je to rychlá změna frekvence mozku na Alfa vlny. Je to stav mírného transu, který Vám umožní přijmout dar Přijetí.
 5. Stále sledujte ten bod a začněte říkat nahlas větu: “Přijímám xxx xxx xxx.” Za “xxx xxx xxx” dosaďte svou emoci.
 6. Po krátké chvílí se ta emoce u Vás aktivuje a je možné, že se objeví slzy. To je v pořádku, pláč čistí duši, jenom pokračujte a případně u toho brečte.
 7. V průběhu opakování Vám na mysl začnou chodit jiná slova, tak to má být (to je transformační část). Vyměňte tedy svoje původní slova, za ty nová a pokračujte.
 8. Vyměňujte slova, která Vám budou přirozeně vstupovat na mysl, tak dlouho jak to bude potřeba až do momentu, kdy se změní na pozitivní (tím je energie pročištěna, v tu chvíli pocítíte pochopení a pozitivní pocit – obvykle je to mírná euforie).
 9. Emoce je tím zpracována, prožita. Od této chvíle ji už nebudete zadržovat v sobě, ale ona vždy volně poplyne (jsou to mikro vteřiny, takže to ani nezavnímáte) nebo se vůbec u Vás neobjeví – naskočí rovnou ten pozitivní pocit.

Pro Vaši představu, jak to vypadá v praxi (příběh z praxe, když jsem klienta prováděl Přijetím):

 • Klient sledoval bod, který byl Výše než jeho oči po dobu cca 30 vteřin. Až se mu rozšířilo vidění, tak začal říkat větu Přijetí.
 • “Přijímám strach ze své budoucnosti.” (opakoval dokola, než se aktivovala emoce a přišla mu nová slova)
 • “Přijímám úzkost z toho, že nevím, co bude.” (opět opakoval dokola, než přišla jiná slova)
 • “Přijímám nejistotu budoucnosti.” (opět opakoval dokola)
 • “Přijímám, že nevím, co bude.” (opět opakoval dokola)
 • “Přijímám, že věci nebudu mít pod kontrolou.” (opět opakoval dokola)
 • “Přijímám sám sebe.” (nastala transformace, prožití emoce, která se změnila na pozitivní, opět opakoval dokola)
 • “Přijímám, že mohu důvěřovat své vnitřní moudrosti a mému vedení.” (měl pocit blaženosti, původní strach plně přijal a pozitivní energie nyní plyne)
 • Terapie Přijetí strachu končila asi po 15 minutách. Jeho úzkost z budoucnosti byla pryč. Ve zbytku času jsme řešili a uvolňovali jeho další problémy (přijetí pocitu viny, zvýšení sebevědomí a dal.)

Přijměte všechno, proti čemu bojujete a z čeho máte strach a ono to již více nebude ve Vašem životě.