Slovo aformace není překlep slova afirmace, ten název je opravdu správně. Víte jaký je mezi nimi rozdíl?

Afirmace jsou pozitivní výroky a tvrzení, které ovlivňují nastavení vědomí a podvědomí. Při prohlašování afirmací se utvrzujete v dané myšlence, které na počátku nevěříte. Dlouhodobým opakováním z vědomí přenášíte a ukotvujete zvolenou informaci v podvědomí a měníte ji na víru. Když afirmaci správně zpracujete, tak afirmované větě potom věříte. Podle vaší víry se vám děje váš svět.

Aformace je metoda pokládání pozitivních otázek, kterou vymyslel Noah St. John (expert na produktivitu). Moc mu afirmace nefungovali, protože jejich opakování vyžaduje hodně času a začíná se z pozice nevíry, kterou člověk vnímá jako nepravdu. Byl zrovna ve sprše, když ho napadlo: Proč vlastně opakuje neustále něco kolem dokola a říká si něco, čemu nevěří?“ Uvědomil si, že místo tvrzení, ve která rozum odmítá uvěřit, má více smysl klást si otázky. Rozum je ve své podstatě určen primárně k zodpovídání otázek a k ochraně před každou novou neznámou věcí nebo akcí.

Mozek tedy hledá odpovědi a chrání nás. Není určen k potvrzování toho, co si přejeme.

Noah St. John na základě toho vytvořil metodu aformací, čili techniku pokládání pozitivních otázek. Když mozek vymyslí cestu k řešení, tak je potom velice snadné tomu uvěřit a dosáhnout toho. Cesta k cíli už není neznámá a mozek nemá potřebu vyvíjet aktivity, aby vás chránil. Jeho ochrana před změnou a nejistotou se v praxi obvykle projevuje jako odrazování, prokrastinace, neaktivita apod.


Jak vytvoříte aformaci?

Stvoříte ze svého přání nebo afirmace otázku, z níž jasně vyplývá, že to, co jste si přáli, se už vyplnilo. Otázku si potom kladete tak dlouho, než mozek najde odpověď. A obvykle to moc dlouho netrvá.

Například: přání „chci být šťastný“ nebo afirmaci: „jsem šťastný“ změníte na aformaci: „Proč jsem tak šťastný?“

  • Jsem milovaný. → Proč mě všichni miluji?
  • Jsem laskavý. → Proč se chovám laskavě?
  • Jsem zdravý. → Proč jsem zdravý?
  • Jsem nemocný. → Jak jsem se vyléčil?
  • Jsem bohatý. → Proč jsem tolik bohatý?
  • Jsem podporovaný → Proč mě každý ve všem podporuje?
  • Mám jistotu. → Proč jsem tak sebejistý?
  • Příležitosti ke mě snadno přicházejí. → Proč ke mně tak snadno přicházejí příležitosti?

Při kladení otázky se aktivuje Váš mozek a hledá řešení. Když najde smysluplné řešení, tak tomu přirozeně věříte, protože jste to vymyslel/a. Znáte potom i cestu, jak toho dosáhnout. Tímto způsobem si to ukotvíte v podvědomí. Vědomí se díky tomu přirozeně zaměřuje na potvrzení své teorie a přitahujete události, které vás k požadovanému výsledku směřují. Takto dochází k sjednocení odpovědi z aformované věty s realitou a nenastává u toho rozpor jako při opakování si afirmací. Vaše přání se v té chvíli začne plnit.

Kategorie: BLOG