Kvantové Vibrační Léčení je způsob, kterým je možné měnit a uzdravovat emoce nebo nemoce. Každý sám na sobě může pomocí této techniky jednoduše upravit vibrační frekvenci vlastních pocitů a emocí, na vyšším stupni i tělo. Viz Dárek chrámů Moudrosti a Změny z Atlantidy.

Emoce je jen nehmotná energie, takže změny jsou téměř okamžité. Tělo je fyzicky hutné, u něj se změna projevuje pomaleji, protože potřebuje čas na regeneraci, případně rekonstrukci poškozených orgánů.

Tato technika pochází z Atlantidy. Získal jsem ji v jedné mojí regresi, při které jsem se ocitnul právě v Atlantidě. Není to její původní název, ale přesně vystihuje způsob, jakým se léčení provádí. Tam se to prostě jmenovalo léčení. V některých případech se používá i 6 hraný krystal, kterému se říká Tuaoi (ten vlastním také).

  • v úrovni idejí se vytvoří energetický obraz s novou zdravou vibrací a frekvencí
  • následně se provede vtáhnutí pomocí Lásky do srdce
  • potom se Světlem Srdce vyzáří do těla nebo do jiného člověka, zvířete či rostliny
  • duchovně zralí lidé tuto techniku provádějí přímo sami na sobě, pro ně jsem jenom průvodcem
  • tím se aktivuje proces realizace na fyzické úrovni, protože dochází ke změně energie pomocí nové vibrační frekvence