Neživte přivtěleného ducha vlastní energií a dopřejte mu odpočívat v pokoji.

Duch, který je v lidském těle se nazývá inkarnát. Význam slova pochází z latinského „in carne“ česky „v mase“. Duch, který je mimo lidské tělo a zůstává na zemi se označuje slovem diskarnát (mimo maso). Je to tedy duch neinkarnovaný a bez vlastního fyzického těla. Diskarnáti však mají svoje traumata, které chtějí a potřebují prožívat. Když je to možné, tak se připojí k nějakému inkarnátovi, který tělo má. Velice často se takovému diskarnátovi říká přivtělený duch či duše a v poslední době je oblíbený termín přisedlík. Když se připojí, tak se živí energií daného člověka. Bez toho by se takový duch později v čase rozpadnul na „cucky“ a to je opravdu zbytečná škoda. Jsou metody a způsoby, jak poznat diskarnáta a dopřát takovému duchu, aby konečně mohl odpočívat v pokoji a ideálně se znovu zrodit, aby mohl jednou dokončit svá reinkarnační kolečka.Celý příspěvek

17 duší v domě paní Heleny

Navštívila mě paní Helena a při regresní terapii jsem nejprve použil odvedení přivtělených duší. Už po odvedení duší paní Helena cítila velkou úlevu. Zlepšil se jí zdravotní stav, lépe se jí dýchalo. Po regresní terapii se jí zlepšili vztahy v zaměstnání.

Za čas mě kontaktovala podruhé, zda je možné odvést takové duše i z domu. V jejich domě vnímali občas projevy duší, zvuky, nepříjemné pocity. Špatně se jí spalo, měla těžké sny, v dětském pokoji děti nechtěli být. Jen tam přespávali. V poslední době se s partnerem i s dětmi více hádali. Když vyšli z domu, bylo vše jiné, pocity i vztahy. Protože i tuto možnost nabízím, tak jsme spolu její dům čistili. Helena mi dělala médium. Celkem jsem z jejího domu odvedl 17 duší. Z dětského pokoje, kde si děti nechtěli hrát jsem odvedl 4 duše, včetně „bubáka pod postelí“, kterého děti občas vnímali.

Po odvedení cítí Helena dům čistější, světlejší, spánek se spravil a v domě cítí klid a pohodu. Nejkrásnější pro ní prý bylo, když si děti celé odpoledne v klidu hráli v pokoji a večer se jim dobře usínalo. Všechny úzkosti, které se jí zdály nevysvětlitelné jsou od té doby pryč. Helena a její rodina už zase ráda bývá doma a jejich vzájemné vztahy jsou opět krásné.

Oprava po nedotažené regresní terapii

Na začátku regresní terapie mi pan Mirek řekl, že byl na regresní terapii u jiného terapeuta, ale jeho problémy stále trvají. Typ regresky kterou prošel byla v hypnóze a nebyl to typ hlubinné abreaktivní regresní terapie, kterou poskytuji.

Dostali jsme se do stejného minulého života, který řešil v předchozí terapii. Tam byl mladým sluhou u dvora, kde ho panstvo neustále fyzicky napadalo, ponižovalo a shazovalo. Prožíval tam úzkost, nesvobodu, neúctu, bezmoc, bezcennost, beznaděj a další negativní emoce s tím spojené. Prošli jsme několikrát tu událost, aby se opravdu zrekonstruovali všechny detaily. Velice zvláštní bylo, že když umřel, tak duše neodešla do světla, ale zůstávala v takovém modrém kouřovém prostoru. To je zvláštní, protože pokud duše neodejde do světla, tak se nemůže znovu narodit. Něco mi tam nesedělo.

Začal jsem s panem Mirkem proces abreakce, abych odpojil všechny emoce s tím spojené. Jenže emoce se nesnížili ani po třetím opakování. Úplně na začátku jsme prováděli odvedení přivtělených duší, takže projev cizí duše by to být neměl. Celkem jsem jich od něj odvedl 6 a při vnitřním skenování už klient žádné další nevnímal.

Celé mi to nedávalo smysl. Jenže podle projevů to nebyl jeho minulý život (musely by se ty emoce odpojovat a duše musí vždy odejít do světla, aby se mohla opět inkarnovat). A pak mi to došlo. Byla to totiž integrální duše. Měl ji připojenou tak dlouho, že se stala jeho součástí a identitou. Takovou duši klient už nevnímá jako přivtělenou – nevidí ji jako něco navíc.

Vrátil jsem ho z toho minulého života znovu do stavu, ve kterém skenuje své tělo. Současně s ním jsem ho skenoval svým vnitřním zrakem. A co myslíte? Byla tam. Našel jsem tu mršku v oblasti hlavy. Odvedl jsem tu duši také do světla jako ty předchozí. Když se klient potom pokoušel přistoupit k tomu minulému životu, tak to najednou nešlo. Nemohl si skoro nic vybavit. Měl najednou matné vzpomínky na tu událost sluhy u dvora. Proto ten život končil v modrém světle. Ta duše totiž nikdy do nebe neodešla. V tom modrém světle skončili i v předchozí regresní terapii, ale terapeut to nijak neřešil. Prostě to bral jako, že klient to tak má. Minulý život s ním prošel (za to byl placený), a tak to prostě ten terapeut nechal být. Z mého pohledu to pro Mirka byly vyhozené peníze. Zobrazení života neprovádí vyřešení jeho situace a emocí s kterými přišel. Vždy je potřeba odpojit ty emoce, fyzické projevy a negativní myšlenky. To je jediný správný výsledek jakékoliv regresní terapie.

Následně jsme s Mirkem ještě vstoupili do jeho skutečného minulého života, kde byl zahradníkem (500 let nazpět) a ten končil ve světle. Když jsme po terapii o těch dvou událostech mluvili, tak říkal, že to byl úplně jiný zážitek ve vnímání a emocionálním prožívání.


 

Jak se pozná, že na mě v minulém životě někdo seslal kletbu?

Tento týden jsem se setkal se 2 klientkami, které měly nasobě kletbu z minulého života. Není to tak častá záležitost, jak si většina lidí myslí. Obvykle se totiž jedná pouze o nepřijímání vlastní odpovědnosti za své činy a jde o snahu přenést odpovědnost na druhé. Jsme mocní a většinu situací si vytváříme opravdu sami svými myšlenkami a pocity. Všechno je však potřeba před transformací vyčistit a vyřešit – jak zpracování nevyřešených emocí, tak kletby. Do 5D bychom měli jít jako Světelné bytosti bez jakékoliv zátěže.

Celý příspěvek

Protože očistec

Velice často se mě lidé ptají, co se děje. Proč se ten svět tak mění? Jaký má důvod, že se lidé chovají tak špatně? Jak to, že moje emoce lítají nahoru a dolů? Ten důvod je, že jsme v 3D a prolínáme se s světem 4D, který má energii nedůvěry, strachu a také starých a neexistujících obrazů – svět duchů. Musíme si zpracovat svoje emoce – svoje staré duchy, abychom mohli do 5D. Zesnulá Ivana Valová krásně psala o 4D na svém webu a na závěr popisu této dimenze píše, že to je místo, kde je očistec a peklo. Někde na internetu jsem četl krásnou větu: „Pokud procházíš peklem, tak nezastavuj!“Celý příspěvek