• Změna je klíč, který Ti otevře všechny dveře!

Beinit – terapie čistou existencí

Terapie čistou existencí – Beinit je kvantovou opravovací technikou, která vyčistí negativní emoce v přítomnosti pomocí čistého bytí a obnoví tok energie tak, aby se tělo mohlo začít úspěšně regenerovat.

Be-in-it (čti [bínyt]) v překladu znamená „buď v tom“. Tím je myšleno být v tom čistém stavu bytí. Když se provádí tato technika, tak se tomu říká, že se „bínytuje“.

Dnes už se ví, že většinu tělesných nemocí způsobují myšlenky a emoce. Myšlenky totiž vyvolají určitou emoci, která má sílu změnit prostředí v místě, kde je mysl zastavená v těle. Toto dlouhodobé působení potom mění kvalitu hmoty v daném místě těla a dochází k poškozování buněk nebo k jejich nepřirozenému způsobu chování a růstu.

Beinit postupně projde všemi vrstvami – fyzickou, emocionální, mentální a příčinnou (spirituální, účelově smyslovou), po jejich vyčištění a opravě začne do daného místa proudit pozitivní energie a ta je sama o sobě léčivá.

Beinit se používá na všechny tělesné nemoci. Touto technikou je možné řešit i různé negativní emocionální stavy (strach, úzkost, hněv, vztek, lítost, smutek, vina, fobie, nízké sebevědomí, sebehodnota, sebeláska, lpění apod.).