• Jsi skvělý/á a dokážeš, co budeš chtít!

Zaměřuji na různé životní situace, které můžeme společně změnit a hlavně vyřešit. Např.: Vaše pocity smutku, ztrátu smyslu bytí, úzkosti, strachy, fobie, pocity viny, lítost, zvýšení Vašeho sebevědomí nebo zbavení se dlouhodobého trápení. Naučím Vás, jak nepodléhat manipulaci, nastavit a udržet si hranice a neopakovat chyby minulosti. S regresní terapií je možné řešit nejen emoce, ale i chronické nemoci a bolesti (migrény, bolesti zad, bolesti kloubů, střevní obtíže … ).


Šťastné bytí v tomto čase a prostoru znamená:
1. Vyřešit minulost ve všech časech (příčinu najde a vyřeší regresní terapie).
2. Naučit se prožívat emoce v přítomnosti (to Vám přinese terapeutická technika na přijetí emocí).
3. Umět zpracovat emoci, aby neovlivňovala minulost a budoucnost (jde to skvěle s EFT nebo NLP).
4. Nastavit si nebo spíš vytvořit budoucnost (koučik, nastavení cíle do budoucna).
5. Žít šťastně. Štěstí však není cíl, ale cesta. Je potřeba si tento stav každý den udržovat.


Naučte se něco nového