• Jsi skvělý/á a dokážeš, co budeš chtít!

Jsem NLP terapeut a zaměřuji na různé životní situace, které můžeme společně změnit a vyřešit tím Vaši depresi, úzkost, strach, fobii, pocit viny, zvýšit Vaše sebevědomí nebo zbavit se jakékoliv jiného trápení. Naučím Vás, jak nepodléhat manipulaci a neopakovat chyby minulosti. Pomůžu Vám vyjasnit partnerské vztahy a mezilidské konflikty. S regresní terapií je možné řešit i chronické nemoci a bolesti (ekzémy, migrény, bolesti zad, bolesti kloubů, střevní obtíže … ).


Šťastné bytí v tomto čase a prostoru znamená:
1. Vyřešit minulost ve všech časech (příčinu najde a vyřeší regresní terapie).
2. Naučit se prožívat emoce v přítomnosti (to Vám přinese terapeutická technika na přijetí emocí).
3. Umět zpracovat emoci, aby neovlivňovala minulost a budoucnost (jde to skvěle s EFT nebo NLP).
4. Nastavit si nebo spíš vytvořit budoucnost (koučik, NLP časové osy – nastavení cíle do budoucna).
5. Žít šťastně. Štěstí však není cíl, ale cesta. Je potřeba si tento stav každý den udržovat.


Naučte se něco nového


Co je to NLP? Zkratka znamená Neuro Lingvistické Programování.

NLP je sadou metod, dovedností a technik, které Vám pomohou ovládat Váš mozek, Vaše pocity a naučí Vás, jak efektivně myslet a jednat. Je to způsob používání jazyku mysli k tomu, abyste odstranil/a své negativní a neužitečné zkušenosti, pocity a změnil/a je na pozitivní.

Neuro = označuje smyslové orgány, za jehož pomoci je zpracována zkušenost (vizuálně, sluchově, kinesteticky, čichově, chuťově).
Lingvistické = znamená komunikační systémy, za jejichž pomoci jsou nervové zobrazení kódovány (obrázky, zvuky, pocity, vnitřní samomluva, vůně, chutě).
Programování = pochopení a poznání, jak si kódujete různé situace (programy a vzorce, které používáte) a následné „přeprogramování“ na nové stavy ve vašem neurologickém systému, abyste dosáhl/a požadovaných výsledků a konkrétních cílů.

NLP má za cíl dát člověku nové volby a možnosti tak, že už více nemusí používat staré chování a umožní mu uzavřít staré (nepotřebné) zážitky a vyčistit nevhodné emocionální stavy nebo je změnit za pozitivní.