• Jsi skvělý/á a dokážeš, co budeš chtít!

V posledním období mě nejvíce navštěvují lidénízkým sebevědomím. Tím se přirozenou cestou začínám specializovat na tyto oblasti:

  • zvyšování nízkého sebevědomí
  • odstraňování obav při prosazování se
  • zbavení se strachu, který brání udržet si vlastní hranice
  • uvědomění si vlastní sebehodnoty
  • nastavení osobní sebejistoty a sebedůvěry

Společně můžeme také změnit Vaše pocity smutku, ztrátu smyslu bytí, úzkosti, jakékoliv strachy a obavy, různé druhy fobií, pocity viny, lítost a také „vyléčit“ zlomené srdce.


Šťastné bytí v tomto čase a prostoru znamená:
1. Vyřešit minulost ve všech časech.
2. Naučit se prožívat emoce v přítomnosti.
3. Umět zpracovat emoci, aby neovlivňovala minulost a budoucnost.
4. Nastavit si nebo spíš vytvořit budoucnost.
5. Žít šťastně. Štěstí však není cíl, ale cesta. Je potřeba si tento stav každý den udržovat.